Burgers in Moscow and St. Petersburg

FARШ

19, YARTSEVSKAYA ST

MOLODEZHNAYA METRO

SHOPPING MALL KUNTSEVO PLAZA

+7 495 771 63 03

from 10.00 till 24.00

SHOPPING MALL KUNTSEVO PLAZA

FARШ

19, YARTSEVSKAYA ST

SHOPPING MALL KUNTSEVO PLAZA

+7 495 771 63 03

from 10.00 till 24.00

SHOPPING MALL KUNTSEVO PLAZA

FARШ

19, YARTSEVSKAYA ST

SHOPPING MALL KUNTSEVO PLAZA

+7 495 771 63 03

from 10.00 till 24.00

SHOPPING MALL KUNTSEVO PLAZA

FARШ

19, YARTSEVSKAYA ST

SHOPPING MALL KUNTSEVO PLAZA

+7 495 771 63 03

from 10.00 till 24.00

SHOPPING MALL KUNTSEVO PLAZA

FARШ

12, Nikolskaya st

Lubyanka metro / Ploschad Revoluytsii

+7 495 258 42 05

from 10.00 till 24.00

Lubyanka metro / Ploschad Revoluytsii

FARШ

12, Nikolskaya st

Lubyanka metro / Ploschad Revoluytsii

+7 495 258 42 05

from 10.00 till 24.00

Lubyanka metro / Ploschad Revoluytsii

FARШ

12, Nikolskaya st

Lubyanka metro / Ploschad Revoluytsii

+7 495 258 42 05

from 10.00 till 24.00

Lubyanka metro / Ploschad Revoluytsii

FARШ

12, Nikolskaya st

Lubyanka metro / Ploschad Revoluytsii

+7 495 258 42 05

from 10.00 till 24.00

Lubyanka metro / Ploschad Revoluytsii

FARШ

9, LESNAYA ST

BELORUSSKAYA METRO

BUSINESS CENTER BELYE SADY

+7 495 276 70 50

Mo-fr from 09:00 till 24:00
Sa-su from 10:00 till 24:00

BUSINESS CENTER BELYE SADY

FARШ

9, LESNAYA ST

BUSINESS CENTER BELYE SADY

+7 495 276 70 50

Mo-fr from 09:00 till 24:00
Sa-su from 10:00 till 24:00

BUSINESS CENTER BELYE SADY

FARШ

9, LESNAYA ST

BUSINESS CENTER BELYE SADY

+7 495 276 70 50

Mo-fr from 09:00 till 24:00
Sa-su from 10:00 till 24:00

BUSINESS CENTER BELYE SADY

FARШ

9, LESNAYA ST

BUSINESS CENTER BELYE SADY

+7 495 276 70 50

Mo-fr from 09:00 till 24:00
Sa-su from 10:00 till 24:00

BUSINESS CENTER BELYE SADY

FARШ

2, BOULEVARD ENTUZIASTOV

RIMSKAYA METRO

BUSINESS CENTER GOLDEN GATE

+7 495 287 24 96

Mo-fr from 09:00 till 24:00
Sa-su from 10:00 till 24:00

BUSINESS CENTER GOLDEN GATE

FARШ

2, BOULEVARD ENTUZIASTOV

BUSINESS CENTER GOLDEN GATE

+7 495 287 24 96

Mo-fr from 09:00 till 24:00
Sa-su from 10:00 till 24:00

BUSINESS CENTER GOLDEN GATE

FARШ

2, BOULEVARD ENTUZIASTOV

BUSINESS CENTER GOLDEN GATE

+7 495 287 24 96

Mo-fr from 09:00 till 24:00
Sa-su from 10:00 till 24:00

BUSINESS CENTER GOLDEN GATE

FARШ

2, BOULEVARD ENTUZIASTOV

BUSINESS CENTER GOLDEN GATE

+7 495 287 24 96

Mo-fr from 09:00 till 24:00
Sa-su from 10:00 till 24:00

BUSINESS CENTER GOLDEN GATE

FARШ

17, BOLSHAYA SERPUKHOVSKAYA ST

SERPUKHOVSKAYA METRO

+7 499 237 74 01

Mo-fr from 09:00 till 24:00
Sa-su from 10:00 till 24:00

SERPUKHOVSKAYA METRO

FARШ

17, BOLSHAYA SERPUKHOVSKAYA ST

SERPUKHOVSKAYA METRO

+7 499 237 74 01

Mo-fr from 09:00 till 24:00
Sa-su from 10:00 till 24:00

SERPUKHOVSKAYA METRO

FARШ

17, BOLSHAYA SERPUKHOVSKAYA ST

SERPUKHOVSKAYA METRO

+7 499 237 74 01

Mo-fr from 09:00 till 24:00
Sa-su from 10:00 till 24:00

SERPUKHOVSKAYA METRO

FARШ

17, BOLSHAYA SERPUKHOVSKAYA ST

SERPUKHOVSKAYA METRO

+7 499 237 74 01

Mo-fr from 09:00 till 24:00
Sa-su from 10:00 till 24:00

SERPUKHOVSKAYA METRO

FARШ

2, PRESNENSKAYA EMBANKMENT

VYSTAVOCHNAYA METRO

SHOPPING MALL AFIMALL CITY, 5th FLOOR

+7 495 276 70 76

Su-Th: from 10.00 till 22.00
Fr-St: from 10.00 till 23.00

SHOPPING MALL AFIMALL CITY, 5th FLOOR

FARШ

2, PRESNENSKAYA EMBANKMENT

SHOPPING MALL AFIMALL CITY, 5th FLOOR

+7 495 276 70 76

Su-Th: from 10.00 till 22.00
Fr-St: from 10.00 till 23.00

SHOPPING MALL AFIMALL CITY, 5th FLOOR

FARШ

2, PRESNENSKAYA EMBANKMENT

SHOPPING MALL AFIMALL CITY, 5th FLOOR

+7 495 276 70 76

Su-Th: from 10.00 till 22.00
Fr-St: from 10.00 till 23.00

SHOPPING MALL AFIMALL CITY, 5th FLOOR

FARШ

2, PRESNENSKAYA EMBANKMENT

SHOPPING MALL AFIMALL CITY, 5th FLOOR

+7 495 276 70 76

Su-Th: from 10.00 till 22.00
Fr-St: from 10.00 till 23.00

SHOPPING MALL AFIMALL CITY, 5th FLOOR

FARШ

26-1, GRUZINSKY VAL

BELORUSSKAYA METRO

+7 499 251 00 29

Mo-fr from 09:00 till 24:00
Sa-su from 10:00 till 24:00

BELORUSSKAYA METRO

FARШ

26-1, GRUZINSKY VAL

BELORUSSKAYA METRO

+7 499 251 00 29

Mo-fr from 09:00 till 24:00
Sa-su from 10:00 till 24:00

BELORUSSKAYA METRO

FARШ

26-1, GRUZINSKY VAL

BELORUSSKAYA METRO

+7 499 251 00 29

Mo-fr from 09:00 till 24:00
Sa-su from 10:00 till 24:00

BELORUSSKAYA METRO

FARШ

24-1, KOMSOMOLSKY AVENUE

FRUNZENSKAYA METROFRUNZENSKAYA METRO

+7 495 937 88 48

Mo-fr from 09:00 till 24:00
Sa-su from 10:00 till 24:00

FRUNZENSKAYA METROFRUNZENSKAYA METRO

FARШ

24-1, KOMSOMOLSKY AVENUE

FRUNZENSKAYA METROFRUNZENSKAYA METRO

+7 495 937 88 48

Mo-fr from 09:00 till 24:00
Sa-su from 10:00 till 24:00

FRUNZENSKAYA METROFRUNZENSKAYA METRO

FARШ

24-1, KOMSOMOLSKY AVENUE

FRUNZENSKAYA METROFRUNZENSKAYA METRO

+7 495 937 88 48

Mo-fr from 09:00 till 24:00
Sa-su from 10:00 till 24:00

FRUNZENSKAYA METROFRUNZENSKAYA METRO

FARШ

24-1, KOMSOMOLSKY AVENUE

FRUNZENSKAYA METROFRUNZENSKAYA METRO

+7 495 937 88 48

Mo-fr from 09:00 till 24:00
Sa-su from 10:00 till 24:00

FRUNZENSKAYA METROFRUNZENSKAYA METRO

FARШ

4-16A, LENINGRADSKY AVENUE

VOYKOVSKAYA METRO

SHOPPING MALL METROPOLIS, 3th FLOOR

+7 495 276 70 96

from 10.00 till 23.00

SHOPPING MALL METROPOLIS, 3th FLOOR

FARШ

4-16A, LENINGRADSKY AVENUE

SHOPPING MALL METROPOLIS, 3th FLOOR

+7 495 276 70 96

from 10.00 till 23.00

SHOPPING MALL METROPOLIS, 3th FLOOR

FARШ

4-16A, LENINGRADSKY AVENUE

SHOPPING MALL METROPOLIS, 3th FLOOR

+7 495 276 70 96

from 10.00 till 23.00

SHOPPING MALL METROPOLIS, 3th FLOOR

FARШ

9, SOKOLNICHESKAYA SQUARE

SOKOLNIKI METRO

+7 495 276 70 86

from 10.00 till 24.00

SOKOLNIKI METRO

FARШ

9, SOKOLNICHESKAYA SQUARE

SOKOLNIKI METRO

+7 495 276 70 86

from 10.00 till 24.00

SOKOLNIKI METRO

FARШ

9, SOKOLNICHESKAYA SQUARE

SOKOLNIKI METRO

+7 495 276 70 86

from 10.00 till 24.00

SOKOLNIKI METRO

FARШ

9, SOKOLNICHESKAYA SQUARE

SOKOLNIKI METRO

+7 495 276 70 86

from 10.00 till 24.00

SOKOLNIKI METRO

FARШ

33, ZEMLYANOI VAL

KURSKAYA / TCHKALOVSKAYA METRO

SHOPPING MALL ATRIUM, 3th FLOOR

+7 495 276 70 99

from 10.00 till 23.00

SHOPPING MALL ATRIUM, 3th FLOOR

FARШ

33, ZEMLYANOI VAL

SHOPPING MALL ATRIUM, 3th FLOOR

+7 495 276 70 99

from 10.00 till 23.00

SHOPPING MALL ATRIUM, 3th FLOOR

FARШ

33, ZEMLYANOI VAL

SHOPPING MALL ATRIUM, 3th FLOOR

+7 495 276 70 99

from 10.00 till 23.00

SHOPPING MALL ATRIUM, 3th FLOOR

FARШ

33, ZEMLYANOI VAL

SHOPPING MALL ATRIUM, 3th FLOOR

+7 495 276 70 99

from 10.00 till 23.00

SHOPPING MALL ATRIUM, 3th FLOOR

FARШ

Leningrad region, Murmansk highway, 12 km

Mega Dibenko

Mo-Tu: from 10.00 till 22.00
Fr-St: from 10.00 till 23.00

Mega Dibenko

FARШ

Leningrad region, Murmansk highway, 12 km

Mega Dibenko

Mo-Tu: from 10.00 till 22.00
Fr-St: from 10.00 till 23.00

Mega Dibenko

FARШ

MOSCOW REGION KHIMKI TOWN, IKEA LOCATION, HOUSING 2

SHOPPING MALL MEGA KHIMKI, 2th FLOOR, NEAR THE CINEMA

+7 495 276 70 90

Mo-Tu: from 10.00 till 23.00
Fr-St: from 10.00 till 24.00

SHOPPING MALL MEGA KHIMKI, 2th FLOOR, NEAR THE CINEMA

FARШ

MOSCOW REGION KHIMKI TOWN, IKEA LOCATION, HOUSING 2

SHOPPING MALL MEGA KHIMKI, 2th FLOOR, NEAR THE CINEMA

+7 495 276 70 90

Mo-Tu: from 10.00 till 23.00
Fr-St: from 10.00 till 24.00

SHOPPING MALL MEGA KHIMKI, 2th FLOOR, NEAR THE CINEMA

FARШ

MOSCOW REGION KHIMKI TOWN, IKEA LOCATION, HOUSING 2

SHOPPING MALL MEGA KHIMKI, 2th FLOOR, NEAR THE CINEMA

+7 495 276 70 90

Mo-Tu: from 10.00 till 23.00
Fr-St: from 10.00 till 24.00

SHOPPING MALL MEGA KHIMKI, 2th FLOOR, NEAR THE CINEMA

FARШ

MOSCOW REGION KHIMKI TOWN, IKEA LOCATION, HOUSING 2

SHOPPING MALL MEGA KHIMKI, 2th FLOOR, NEAR THE CINEMA

+7 495 276 70 90

Mo-Tu: from 10.00 till 23.00
Fr-St: from 10.00 till 24.00

SHOPPING MALL MEGA KHIMKI, 2th FLOOR, NEAR THE CINEMA

FARШ

MOSCOW REGION KHIMKI TOWN, IKEA LOCATION, HOUSING 2

SHOPPING MALL MEGA KHIMKI, 2th FLOOR, NEAR THE CINEMA

+7 495 276 70 90

Mo-Tu: from 10.00 till 23.00
Fr-St: from 10.00 till 24.00

SHOPPING MALL MEGA KHIMKI, 2th FLOOR, NEAR THE CINEMA

FARШ

38/4, NEVSKY PROSPECT, ST.-PETERSBURG

NEVSKY PROSPECT METRO

+7 812 644 73 10

Mo-Su: from 10.00 till 23.00

NEVSKY PROSPECT METRO

FARШ

38/4, NEVSKY PROSPECT, ST.-PETERSBURG

NEVSKY PROSPECT METRO

+7 812 644 73 10

Mo-Su: from 10.00 till 23.00

NEVSKY PROSPECT METRO

FARШ

3, VAVILOVA ST

LENINSKY PROSPEKT METRO

SHOPPING MALL GAGARINSKY

+7 (495) 276 70 79

from 09.00 till 24.00

SHOPPING MALL GAGARINSKY

FARШ

3, VAVILOVA ST

SHOPPING MALL GAGARINSKY

+7 (495) 276 70 79

from 09.00 till 24.00

SHOPPING MALL GAGARINSKY

FARШ

3, VAVILOVA ST

SHOPPING MALL GAGARINSKY

+7 (495) 276 70 79

from 09.00 till 24.00

SHOPPING MALL GAGARINSKY

FARШ

26, KASHIRSKOYE HIGHWAY

KASHIRSKAYA METRO

SHOPPING MALL MOSKVORECHIE

+7 495 276 70 78

from 10.00 till 24.00

SHOPPING MALL MOSKVORECHIE

FARШ

26, KASHIRSKOYE HIGHWAY

SHOPPING MALL MOSKVORECHIE

+7 495 276 70 78

from 10.00 till 24.00

SHOPPING MALL MOSKVORECHIE

FARШ

26, KASHIRSKOYE HIGHWAY

SHOPPING MALL MOSKVORECHIE

+7 495 276 70 78

from 10.00 till 24.00

SHOPPING MALL MOSKVORECHIE

FARШ

KUZNETSKY MOST STREET, 18/7

KUZNETSKY MOST METRO

+7 499 530 82 88

Mon-fr from 09.00 till 24:00
Sa-su from 10.00 till 24:00

KUZNETSKY MOST METRO

FARШ

KUZNETSKY MOST STREET, 18/7

KUZNETSKY MOST METRO

+7 499 530 82 88

Mon-fr from 09.00 till 24:00
Sa-su from 10.00 till 24:00

KUZNETSKY MOST METRO

FARШ

KUZNETSKY MOST STREET, 18/7

KUZNETSKY MOST METRO

+7 499 530 82 88

Mon-fr from 09.00 till 24:00
Sa-su from 10.00 till 24:00

KUZNETSKY MOST METRO

FARШ

KUZNETSKY MOST STREET, 18/7

KUZNETSKY MOST METRO

+7 499 530 82 88

Mon-fr from 09.00 till 24:00
Sa-su from 10.00 till 24:00

KUZNETSKY MOST METRO

19, YARTSEVSKAYA ST

MOLODEZHNAYA METRO

SHOPPING MALL KUNTSEVO PLAZA

+7 495 771 63 03

from 10.00 till 24.00

12, Nikolskaya st

Lubyanka metro / Ploschad Revoluytsii

+7 495 258 42 05

from 10.00 till 24.00

9, LESNAYA ST

BELORUSSKAYA METRO

BUSINESS CENTER BELYE SADY

+7 495 276 70 50

Mo-fr from 09:00 till 24:00
Sa-su from 10:00 till 24:00

2, BOULEVARD ENTUZIASTOV

RIMSKAYA METRO

BUSINESS CENTER GOLDEN GATE

+7 495 287 24 96

Mo-fr from 09:00 till 24:00
Sa-su from 10:00 till 24:00

17, BOLSHAYA SERPUKHOVSKAYA ST

SERPUKHOVSKAYA METRO

+7 499 237 74 01

Mo-fr from 09:00 till 24:00
Sa-su from 10:00 till 24:00

2, PRESNENSKAYA EMBANKMENT

VYSTAVOCHNAYA METRO

SHOPPING MALL AFIMALL CITY, 5th FLOOR

+7 495 276 70 76

Su-Th: from 10.00 till 22.00
Fr-St: from 10.00 till 23.00

26-1, GRUZINSKY VAL

BELORUSSKAYA METRO

+7 499 251 00 29

Mo-fr from 09:00 till 24:00
Sa-su from 10:00 till 24:00

24-1, KOMSOMOLSKY AVENUE

FRUNZENSKAYA METROFRUNZENSKAYA METRO

+7 495 937 88 48

Mo-fr from 09:00 till 24:00
Sa-su from 10:00 till 24:00

4-16A, LENINGRADSKY AVENUE

VOYKOVSKAYA METRO

SHOPPING MALL METROPOLIS, 3th FLOOR

+7 495 276 70 96

from 10.00 till 23.00

9, SOKOLNICHESKAYA SQUARE

SOKOLNIKI METRO

+7 495 276 70 86

from 10.00 till 24.00

33, ZEMLYANOI VAL

KURSKAYA / TCHKALOVSKAYA METRO

SHOPPING MALL ATRIUM, 3th FLOOR

+7 495 276 70 99

from 10.00 till 23.00

Leningrad region, Murmansk highway, 12 km

Mega Dibenko

Mo-Tu: from 10.00 till 22.00
Fr-St: from 10.00 till 23.00

MOSCOW REGION KHIMKI TOWN, IKEA LOCATION, HOUSING 2

SHOPPING MALL MEGA KHIMKI, 2th FLOOR, NEAR THE CINEMA

+7 495 276 70 90

Mo-Tu: from 10.00 till 23.00
Fr-St: from 10.00 till 24.00

38/4, NEVSKY PROSPECT, ST.-PETERSBURG

NEVSKY PROSPECT METRO

+7 812 644 73 10

Mo-Su: from 10.00 till 23.00

3, VAVILOVA ST

LENINSKY PROSPEKT METRO

SHOPPING MALL GAGARINSKY

+7 (495) 276 70 79

from 09.00 till 24.00

26, KASHIRSKOYE HIGHWAY

KASHIRSKAYA METRO

SHOPPING MALL MOSKVORECHIE

+7 495 276 70 78

from 10.00 till 24.00

KUZNETSKY MOST STREET, 18/7

KUZNETSKY MOST METRO

+7 499 530 82 88

Mon-fr from 09.00 till 24:00
Sa-su from 10.00 till 24:00

delivery    

FARШ – burger network

Delivery of burgers in Moscow

«#FARШ» is a burger shops network that will pleasantly surprise you by the high quality, affordable prices and of course excellent taste. We prepare burgers wholeheartedly. In the radius of 3 kilometers from a single restaurant of our network Delivery Club works at your disposal.

Burgers in Moscow is not so far news. But we are sure you will experience a special palette of sensations. All has done to create perfect dishes of a high restaurant level.

Secrets of impeccable taste

What is needed to prepare the tastiest burgers? First of all, these are high quality ingredients. We use the choicest black angus marble beef from the Bryansk region while Miratorg Holding supplies us with the best minced meat from its processing line designed purposefully for us.

We ourselves bake soft and tender buns. Our brand-chef has tried to develop a unique recipe. Add here fresh tomatoes, cucumbers, onions, excellent cheeses and a variety of sauces and afterwards you can always open something new. In the menu you will find not only exclusive burgers, but also side dishes, desserts, soft drinks, everything you need for a full meal and joyful pastime.

Our team

«#FARШ» is a project of Arkady Novikov Group which has gained a broad successful experience of work in different parts of the world. We did our best to create our own recognizable taste style and soulful atmosphere of places of visit, establish an orderly and reliable service.

You can esteem our efforts right now using the delivery service:

* Surely you will experience a real pleasure from fresh and appetizing food;
* No need to waste time cooking;
* Everything is packed wisely. Please be sure that the food will come to you hot.

An order can be made quickly and easily through the website or by phone. Very soon our juicy burgers will come to your home or office.

Read more >>
Leave
feedback